Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.