Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
Master of Engineering Programe - Viena University of Technolology

Competitive Edge - STEERING Construction Projects securely and successfully new Master of Engineering Programe  - Viena University of Technolology
Ultima actualizare: 29 Octombrie 2013
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.